Excursie Texel 2008

Home/Excursie Texel 2008
Excursie Texel 2008 2017-05-18T21:48:08+02:00
Vroeg uit de veren, want de planning was om de eerste boot naar Texel te nemen. Voor mij gold dat ik Gerard, Johan en Rob S nog even op moest pikken voor dat we de overtocht konden maken. 10 minuten voor vertrek waren we netjes bij de boot. Eenmaal op de boot waren daar ook Jacco, Muriel en Edward. Na een kopje koffie of thee kwamen we rond de klok van 8:00 aan op Texel waar we Niels, Brenda en Rob R troffen. Als eerste zijn we naar het Wagejot gereden.
Het weer speelde op Texel niet echt mee het was koud (6-7 graden) een zeer koud oostelijk windje met kracht 4-5 en totaal bewolkt. Niet optimaal om lekker plaatjes te schieten. Maar desalniettemin werden de spulletjes uitgepakt en werden de eerste vogelplaatjes geschoten. Hier waren veel Rotganzen en kluten. Maar de meeste aandacht kreeg een bontbekpleviertje. Uiteindelijk zaten we bijna allemaal dit schichtige vogeltje te fotograferen. En als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl werden we nog getrakteerd op een paringsritueel van de bontbekpleviertjes.
 
Na wat omzwervingen zijn we, dan zonder Rob R. uitgekomen in het bos aan de westelijke kant van Texel, in de buurt van de Fonteinsnol. Daar hebben we rond de klok van 11:00 een bakkie gedronken en de laatste daar aanwezige stukjes appeltaart gegeten. In dat tentje stond een boswachter en die werd door Rob S en Niels nog even ondervraagt waar we nog wat zouden kunnen platen. De suggestie werd geopperd om verderop, richting strand, wat kiekendieven te kunnen fotograferen. Het straffe windje was hierbij niet in het voordeel en de groep kende weer twee “afvallers”. Brenda en Niels besloten om op dat stuk te blijven, ik hoop dat het wachten daar beloond is. De rest, Johan, Gerard, Rob S, Jacco, Muriel, Edward en mezelf, besloten op aangeven van Rob S. naar de “tuintjes” te gaan bij de Cocksdorp. Daar aangekomen heeft ieder een route gekozen om zo her en der wat plaatjes te schieten. Niet alleen vogeltjes maar ook een landschapje en een zeehondje werd zo op de gevoelige sensor gezet. Daarna hebben we nog wat aan sight seeing gedaan en zijn we nog even op de dijk gestopt om daar een landschapje of een macrootje te maken. De weg werd vervolgd en zijn we in eerste instantie beland bij de Petten, aan de noordzijde van de Mokbaai.
 
Qua licht waren de omstandigheden al een stuk beter geworden, het zonnetje was doorgebroken. Hoewel voor fotografen zo midden op de dag dat niet optimaal is. Ook hier waren de vogels weer het favoriete onderwerp. Edward heeft nog wat ervaringen op mogen doen met de teletoeter van Rob S. Je ziet ervaringen en kennis worden goed gedeeld. Maar na een uurtje hadden we het hier ook wel weer gezien. Dus een stukje doorrijden naar de zuidkant van de Mokbaai, de Horsmeertjes. Het weer werd steeds aangenamer en de temperatuur begon aardig op te lopen. Hier liepen we al snel tegen een aantal wilgjes aan die een gewillig onderwerp waren voor menig macroplaatje. De klok liep al tegen 18:00 uur en er werden al een aantal mensen hongerig. Door mijn toedoen miste we de boot van 18:00 omdat ik het nog nodig vond een kiekendief op de plaat te zetten. Helaas is het resultaat er niet naar dat het, achteraf, ook legitiem was. Mijn verontschuldigingen daar voor. Dus dan maar de boot van 19:00 uur. Zo was er nog even tijd over om bij de snackbar aan het havenhoofd een patatje te rammen.
Na de overtocht werd iedereen weer netjes thuis gebracht. We kunnen weer terugkijken op een lekkere fotodag in de buitenlucht. En als voor mezelf spreek helaas niet de platen om naar huis te schrijven maar dat heeft de pret niet mogen drukken. Het was gezellig! En voor wie het weten wil, hier de vogels die we gezien/gehoord en af en toe ook op de plaat hebben.
 
Lijst is in willekeurige volgorde en er zullen door mij wel een aantal soorten vergeten zijn:
 1. Rotgans
 2. Witbuik rotgans
 3. Grauwe gans
 4. Stormmeeuw
 5. Kokmeeuw
 6. Kluut
 7. Tureluur
 8. Zwarte ruiter
 9. Visdiefje
 10. Noordse stern
 11. Grote stern
 12. Houtduif
 13. Spreeuw
 14. Huismus
 15. Kauw
 16. Kraai
 17. Ekster
 18. Merel
 19. Brandgans
 20. Knobbelzwaan
 21. Blauwe reiger
 22. Kleine zilverreiger
 23. Wulp
 24. Grote mantelmeeuw
 25. Kleine mantelmeeuw
 26. Kneu
 27. Gele kwikstaart
 28. Witte kwikstaart
 29. Bontbekplevier
 30. Groenpootruiter
 31. Buizerd
 32. Pimpelmees
 33. Koolmees
 34. Tjiftjaf
 35. Fitis
 36. Zilvermeeuw
 37. Bergeend
 38. Wintertaling
 39. Lepelaar
 40. Torenvalk
 41. Blauwe kiekendief
 42. Bruine kiekendief
 43. Ooievaar
 44. Scholekster
 45. Holenduif
 46. Tortelduif
 47. Grasmus
 48. Heggenmus
 49. Tapuit
 50. Wilde eend
 51. Pijlstaarteend
 52. Smient
 53. Aalscholver
 54. Dodaars
 55. roerdomp
 56. huiszwaluw
 57. boerenzwaluw
 58. Kievit
 59. Fazant
 60. Meerkoet
 61. Waterhoen
 62. Goudplevier
 63. Kanoet
 64. Eidereend
 65. Slobeend
 66. Graspieper
 67. Grutto
 68. Rosse grutto
 69. Winterkoning
 70. Blauwborst
 71. Gaai
 72. Zwartkop
 73. Kuifeend
 74. Vink
 75. Fuut
 76. Canadese gans