Jaarvergadering 2006

Home/Nieuws/Jaarvergadering 2006

Aanvang: 19.45uur.
1. Opening (door voorzitter)
2. Notulen ledenvergadering 2005
3. Jaarverslag bestuur (toegelicht door de voorzitter)
4. Jaarverslag financiën en begroting (verspreid en toegelicht door penningmeester)
5. Vaststellen Huishoudelijk Reglement
6. Bestuurswisseling:
Aftredend en herkiesbaar:
– Bestuurslid: Johan Reus
7. Commissieplannen en verslagen
– Digitale commissie
– Programma/excursiecommissie (met speciale aandacht voor gastsprekerinvulling)
– Technische commissie
– Expositiecommissie
– Huishoudelijke commissie
– Webmaster/webredactie
8. Vaststellen contributie 2007
9. Rondvraag.

2011-11-06T20:11:05+02:00