Objectief natuurfoto van het jaar 2008

Home/Objectief natuurfoto van het jaar 2008
Objectief natuurfoto van het jaar 2008 2017-05-18T21:48:08+02:00
 Overall winnaar externe jury en winnaar publieksprijs: Jan Smit
 
1e plaats Paddestoelen; Olaf Oudendijk 1e plaats Tele; Jan Smit
1e plaats Landschap; Jacco Rens 1e plaats Macro; Edwin Rem
2e plaats Paddestoelen; Olaf Oudendijk 2e plaats Tele; Otte Zijlstra
2e plaats Lanschap; Herman Keijer 2e plaats Macro; Joke Stuurman
3e plaats Paddestoelen; Jacco Rens 3e plaats Tele; Olaf Oudendijk
3e plaats Landschap; Jan Smit 3e plaats Macro; Dick Bijlsma
1e plaats Publieksprijs; Jan Smit
2e plaats Publieksprijs; Olaf Oudendijk
3e plaats Publieksprijs; Dick Bijlsma

Op vrijdag 12 december was weer de jaarlijkse verkiezing van de “Objectief natuurfoto van het jaar” van onze club Objectief.
Ondanks wat zorgen, de inzenders maakten geen haast met het inzenden van hun plaatjes, werden er uiteindelijk 160 platen ingeleverd. Vier categorieën, paddenstoelen, macro, landschappen en tele. Wiebe Bosma legt uit dat Marsel van Oosten de platen zal jureren en uiteindelijk de winnende plaat per categorie zal benoemen. Wiebe meldt ook dat Marsel er nog niet is maar dat hij ervan uitgaat dat hij op tijd zal arriveren. Hij maakt zich nog geen zorgen. Ten slotte meldt Wiebe dat vanavond de eerste twee drankjes voor rekening van de club komen. En dat in de pauze ook nog snacks geserveerd worden.

Vervolgens wordt er uitgelegd dat er ook een publieksprijs is. Alle aanwezigen krijgen daartoe een scoreformulier uitgereikt waarop totaal 15 punten kunnen worden verdeeld over alle inzendingen. Eerst worden de platen in een langzaam tempo geshowd zodat iedereen in staat is zich een goed beeld van de diverse inzendingen te vormen. Vervolgens in een sneller tempo om uiteindelijk de beschikbare 15 punten te verdelen. Ook laat Wiebe weten dat Marsel inmiddels onderweg is naar Heerhugowaard.

Voordat de jurering om de publieksprijs start meldt Wiebe ons dat Dini zich heeft afgemeld maar tevens laat zij weten dat het herstel is ingezet en wenst ze een ieder goede feestdagen toe. Ook Theo heeft zich afgemeld. Theo doet via Wiebe een oproep om toch vooral foto’s in te sturen voor de NVN wedstrijd.

De jurering voor de publieksprijs begint. In een serene rust trekken de 160 platen aan ons voorbij. Duidelijk is dat het ook dit jaar weer niet meevalt het beperkte aantal ter beschikking staande punten (15) over de diverse inzendingen te verdelen. Voordat dat tweede, snellere ronde van projecteren begint, blijkt dat vrijwel iedereen die ronde moet gebruiken om juist gegeven punten weg te strepen om niet boven het aantal van 15 verdeelde punten uit te komen. Er worden nog wel enkele voorstellen gedaan dit aantal te vergroten maar Wiebe is onverbiddelijk. Vijftien punten blijven vijftien punten! Na deze tweede ronde volgt de pauze waarin een drankje en een snack worden genuttigd en enkelen zich bezighouden met het tellen van de score formulieren. Marsel is inmiddels samen met zijn vriendin gearriveerd.

Wiebe heropent de avond, vertelt dat voor elke winnaar van de vier categorieën een wisselprijs beschikbaar is. Marsel start zijn jurering.

Per categorie heeft hij tien platen geselecteerd. Alle tien platen worden vervolgens door hem beoordeeld. Veel gehoorde opmerkingen van zijn kant zijn: ik zou deze meer uitgesneden hebben; elementen die niets toevoegen zou ik verwijderen; let op een te drukke achtergrond; kijk uit dat zich geen vieze kleuren vormen; denk aan een goede uitkadering en “wees uniek, probeer een originele plaat te maken”. Door de deskundige en duidelijk uitleg die Marsel bij elke plaat geeft kan hij heel goed duidelijk maken wat hij bedoelt en is deze jurering daardoor direct ook zeer leerzaam. Hartelijk dank daarvoor Marsel!
Voor de categorie paddenstoelen wordt Olaf Oudendijk op plaats 1 en 2 gezet en Jacco Rens op plaats 3. Grappig te vertellen dat Jacco vervolgens liet weten dat de door hem op het strand gefotografeerde paddenstoel een beeldje is van een paddenstoel. En dat hij normaal gesproken deze plaat had gebruikt voor de, niet bestaande, categorie humor. De schrijver van dit stuk vraagt zich wel af hoe Jacco erin is geslaagd is dit beeldje van een paddenstoel op het strand te plaatsen zonder voetstappen achter te laten.
Bij de categorie macro wordt door Marsel, nu hij de platen weer voor zich ziet, nummer 1 en 2 als gelijk beoordeeld. Omdat er maar één wisseltrofee per categorie is besluit Wiebe Edwin Rem op plaats 1 te zetten door hem de wisseltrofee te overhandigen, Joke Stuurman komt daardoor op plaats 2. Dick Bijlsma eindigt op plaats 3.
De categorie landschappen kent als uitslag 1 Jacco Rens, 2 Herman Keijer en 3 Jan Smit. Marsel wijst bij deze categorie op het juiste gebruik van de groothoeklens.
Ten slotte de categorie tele. Eerst vertelt Marsel dat je ervoor moet waken dat een foto geen staatsieportret is. Een foto is een kopie van de werkelijkheid. En vervolgens laat Marsel weten dat hij het onbegrijpelijk vindt dat het bij wedstrijden niet toegestaan wordt om opnamen te bewerken. Bewerken is immers het toepassen van oude “donkere kamer technieken”. En Marsel geeft nog de tip dat je niet geobsedeerd moet zijn door scherpte. Veel natuurfotografen zijn dat. De uitslag van deze categorie is als volgt: 1 Jan Smit, 2 Otte Zijlstra en 3 Olaf Oudendijk.

Wiebe maakt de uitslag van de publieksprijs bekend. Eerst vertelt hij nog dat op 80% van de inzendingen stemmen zijn uitgebracht. Een goede kwaliteit in de breedte dus!
Bij de categorie paddenstoelen is volgens het publiek de opname van Dick Bijlsma de beste. Bij macro die van Olaf Oudendijk met een libel; bij landschap de groothoek opname op het strand van Jan Smit  en bij tele eveneens die van Jan, namelijk de wilde zwaan in de sneeuwjacht. Het publiek beoordeelt de opname van Jan uit de categorie tele, de wilde zwaan in een sneeuwjacht als beste! De publieksprijs is dus voor Jan. Volgens het publiek was de opname van Olaf Oudendijk, twee op de achterbenen tegen elkaar staande paarden, de nummer twee en de paddenstoel van Dick Bijlsma nummer drie.

Behalve zijn woord van dank aan Marsel, spreekt Wiebe nog een woord van dank uit aan Olaf voor zijn inspanningen om al het aangeleverde werk zo netjes op een rijtje te zetten.

Zo komt er een einde aan een gezellige en een leerzame avond. Marsel nogmaals dank voor de prima uitleg die je gaf bij het tot stand komen van jouw winnaarslijst.

Opgetekend door Henk Stuurman en Dick Bijlsma.