Verslag 17 december 2010

Home/Nieuws/Verslag 17 december 2010

De laatste avond van het jaar is op een vrijdagavond zodat we wat langer na kunnen zitten. Deze avond staat altijd in het teken van de verkiezing van de Objectief natuurfoto van het jaar.Zo was het ook gepland voor deze vrijdagavond.

’s Middags rondom 15.00 uur een telefoontje van onze externe jury Geurt Besselink.Hij is onderweg naar Heerhugowaard maar vanwege de overvloedige sneeuwval en het weeralarm keert hij weer huiswaarts. Hij zal mij voordat ik ’s avonds de deur uitmoet naar de bijeenkomst de resultaten per mail doorsturen.

Nadat ik omstreeks 16.00 uur thuis kom, een paar telefoontjes van (bestuurs)leden gehad. Omdat we bij volledige afgelasting ook niet iedereen meer zouden kunnen bereiken, stuur ik ee nmailtje rond waarin ik meedeel de avond ’gewoon’ doorgaat met een iets andere programmering. Dat mailtje leidt vervolgens tot uitsluitend afmeldingen!

Ondertussen keurig van Geurt de uitslag ontvangen. Nog een klein foutje ontdekt maar dat weet ik nog in overleg met Geurt te herstellen. Ondertussen contact gehad met Olaf; niet onbelangrijk natuurlijk omdat hij niet alleen zorgt voor de beamer en laptop met alle opnames, maar ook de te verdelen prijzen voor vanavond beheert.Bij ons tweede contact geeft hij aan zoveelvertraging in het verkeer op te hebben gelopen dat hij het niet redt.

Om 19.20 op naar de Deimoshal. De leden, sommigen vergezeld van partner,druppelen binnen. Uiteindelijk is ruim de helft van de leden binnen, zitten we gezellig bijeen, drinken we wat en praten we wat. Maar ons doel nl. de verkiezing van de Objectief natuurfoto van het jaar zit er vanavond niet meer in. Met het al door Wiebe met Geurt kortgesloten voorstel om deze verkiezing door te schuiven naar onze eerste avond in 2011, kan (vrijwel) iedereen instemmen.

Maar een ander (verrassings-)onderdeel voor deze avond kan natuurlijk wel gewoon doorgaan nl. de benoeming van Theo Koeten tot erelid van Natuurfotografieclub Objectief.Wiebe geeft aan dat het bestuur hiervoor een jaar geleden met de voorbereidingen is begonnen (door het aanpassen van het huishoudelijk reglement).Door de afwezigheid van Theotijdens de jubileumavond kon deze benoeming toen helaas niet worden bekend gemaakt.

Wiebe schetst wat Theo voor de ontwikkeling van Objectief heeft betekent. Door zijn enthousiasme, inzet, netwerk, etc. is Objectief geworden wat we nu zijn.Hij overhandigt Theo de oorkonde (vormgegeven door Nancy) waarna Edwin Theo de bloemen (in de vorm van een fraai kerststuk) en een fraaie Canon-lens (wat bij nader inzien een thermo-mok bleek te zijn) aan Theo.Theo geeft aan dat het een grote verrassing voor hem is en hij spreekt zijn dank uit dat hem na Flip de Nooyer als tweede persoon deze eer ten deel valt.

Op deze wijze toch nog een prima afsluiting van ons jubileumjaar. Op naar het volgende (jubileum)jaar.

2017-05-18T21:48:23+02:00