Verslag 24 April

Home/Nieuws/Verslagen/Verslag 24 April

Aanwezig 34 leden en 2 gasten. Afmelding van Marit Korthouwer en Frits Porck.

Avondcoördinator: Wiebe Bosma

Verslag: Nanette van Elst

Wiebe opent de avond en deelt mee dat de deelnemers de excursie op zondag 15 april 2012 naar Beeckesteijn als heel geslaagd hebben ervaren. Jammer dat we tijdens de koffiebreak voortijdig het restaurant moesten verlaten maar dit was een misverstand waarvoor excuses van het restaurant.

Het wordt een drukke avond met verplicht werk van Eric de Vroome, Mirjam Molen en Thijs Broekkamp en daarnaast is er veel vrij werk aangeleverd. Er zullen in totaal zo´n 105 beelden de revue passeren.


Eric de Vroome

 1. Winterbeeld Marken hinkt op 2 gedachten, te veel huisjes in beeld. Of accent meer op het landschap of meer de huisjes. 100 F8 1/180 30 mm
 2. Rietpluim/ijspegels en paard van Marken op achtergrond 100 F5 1/1000 -0,3 30 mm. Suggestie: meer onderdoor rietpluim fotograferen
 3. IJsvorm in vorm van een wolk mooi beeld. Meer donkere onderpartij flitsen, was niet ieders mening. 200 F13 1/250 -0,7 10
 4. Paaltjes diagonaal in winterlandschap 400 F9 1/500 1 70mm. je mist ruimte tussen de paaltjes
 5. Bloesem te veel delen onscherp 200 F 2.8 !/640 -1.3 70mm.
 6. Heermoes mooi in beeld 200 F9 1/125 -0.3 70mm.
 7. Dotterbloem diagonaal beeld weinig spannend 100 F10 1/160 -1 70mm.
 8. Drents/Friese Wold landschap/mistig mooi mystiek beeld 200 F7.1 1/160 0 30mm.
 9. Reiger licht van de verkeerde kant, mist licht in oog 200 F8 1/500 0 150mm.
 10. Bloemsilhouet, ondergaande zon goed beeld 100 F2.8 1/8000 0 70mm.
 11. Palen tegen achtergrond van rotsen Helgoland 100 F8 1/200 0 17mm. Voorste paal weglaten, zit in beeld tegen rotswand
 12. Tijgerspin Frankrijk blad rechtsonder in beeld weghalen 400 F9 1/125 -0,7 70mm.
 13. Struiksprinkhaan mooi beeld 100 F11 1/60 -1 88,8mm.
 14. Coloradokever Drenthe 200 F14 1/80 -0,3 70mm. mooi actiebeeld met opgeheven vleugels
 15. Kanaaljuffer aan takje 200 F8 1/250 -0,7 70mm.


Mirjam Molen

 

 1. Vlinder er kan stukje rechts van foto af. 200 F8 1/500 0 100mm.
 2. Libel op bloem te veel onscherpte op bloemdeel 200 F6.3 1/320 0 100
 3. Visarend Cuba vanuit een boot genomen 400 F5.6 1/400 0 300 lastig een dergelijke foto vanuit boot, aardig gelukt
 4. Bewegend beeld kolibri alles bewust onscherp, werd niet 400 F5.6 1/250 0 300mm. door iedereen gewaardeerd.
 5. Witte kwikstaart op tak Oostvaardersplassen mooi beeld 200 F6.3 1/800 0 300mm.
 6. Kleine vos Oostvaardersplassen niet zo fraai in beeld 200 F5.6 1/800 0 300mm.
 7. Mistbeeld met molentje mist net hele spiegelbeeld molen 200 F6.3 1/5000 0 70mm.
 8. Bomenrij in mist mooi beeld, je ziet hoe licht sfeer bepaalt 200 F6.3 1/3200 0 75mm. Mirjam is voor motivatie voor een onderwerp in boeken gaan kijken, had daarna een bepaald plaatje in haar hoofd hoe ze foto wilde hebben. Is gaan experimenteren met een gele bloem in dit geval een dotterbloem. Laat ons zien hoe ze na een aantal experimenten uiteindelijk de foto maakt die ze in gedachten heeft(= foto 11):
 9. 3 Dotterbloemen 200 F2.8 1/320 0 100mm.
 10. detail meeldraden 200 F2.8 1/1600 0 100mm.
 11. 3 bloemen vage voorgrond er wordt als tip gegeven om een volgende keer een reflectiescherm te gebruiken waardoor de kleur zachter wordt. 200 F2.8 1/3200 0 70mm.
 12. Bomenrij RAW versie 200 F 5.6 1/125 0 70mm.
 13. Foto gekropt, beeld wordt nu gevangen tussen 2 bomen aan weerzijden van de foto. Uitsnede is zeker een verbetering In bewerking belichting/contrast en histogram aangepast.
 14. Koolmees in boom leuk beeld 640 F5.6 1/100 0 300mm.
 15. Bostulp? Detail met meeldraden 200 F9 1/25 0 500mm.


Thijs Broekkamp

 1. Krooneend op de Gouwzee
 2. Kleine jager strand van IJmuiden mooi portret maar clean
 3. Steenloper met opspattend water kleiner in beeld zetten, meer van omgeving laten zien.
 4. Groene kolibrie genomen op Curacao
 5. Geelpootruiter mooie plaat, laag standpunt
 6. Steltkluut en steltkluut onbewerkt de bewerkte versie wordt door een aantal mensen te licht gevonden.
 7. Bruine pelikaan mooi beeld
 8. Leguaan
 9. Groene leguaan licht is te hard
 10. Amerikaanse kleine zilverreiger in vlucht genomen, fraai beeld
 11. Kwak Opname van een Geelkruinkwak iets te dichtbij genomen
 12. Vos gefotografeerd in IJmuiden
 13. Haas2 zittende haas, genomen met een 300mm + converter
 14. Haas dier kijkt beeld in wat een leuk effect geeft, heb je contact met het beeld
 15. Bonte strandloper vogel zit ineengedoken op stenen, beeld niet bijsnijden
 16. Baardmannetje mooie opname van een vogel die lastig op de foto te krijgen is.

Na de pauze was er nog van een aantal mensen vrij werk namelijk van Dick Bijlsma, Dini Erich,

Fred v.d. Bosch, Lidi de Boer, Niels Hink en Otte Zijlstra.


Dick liet een aantal foto’s van futen zien. Er waren beelden van een fuut met een baars,

vechtende futen, spetterende fuut( image 00003) en een fuut helemaal in de spetters( image 00005). Verder 1 opname van een kievitsbloem.

Vooral de 3e en 5e foto oogsten veel lof: de 3e vanwege de actie in de foto en de 5e vanwege het fraaie beeld genomen vanaf een steiger.


Dini was met een vaarexcursie naar het Wormerveld geweest en liet opnamen zien van een

kokmeeuw, 2 grauwe ganzen in de foto net vliegend boven een wolk, scholeksters, brandganzen

bij een molentje en een fitis in een boom.

Opmerking bij de foto van de kookmeeuw: histogram zo veel mogelijk naar rechts brengen i.p.v. de ruisonderdrukking te gebruiken.

Bij de foto van de brandganzen is de suggestie om het onderste deel van de foto er af te halen, zo benader je nog meer de laagjes in het landschap.


Fred heeft een foto van een aalscholver gemaakt vanuit een vogelhut omdat hij een foto wilde hebben zonder takken erop dus niet in de kolonie gemaakt.

Verder liet hij beelden zien van een bonte kraai in de sneeuw, een heel fraai sfeerbeeld van avond over de Loosdrechtse Plassen, een bewegingsbeeld van paaltjes in het IJsselmeer en een wilde eend.

De foto van de Loosdrechtse Plassen werd het meest gewaardeerd.


Lidi liet vogelbeelden zien van een roodborsttapuit, een winterkoning met nestmateriaal, een wintertaling, groenling op tak, 2 vogels in een boom in Costa Rica en eveneens in Costa Rica genomen een pendelvogel.

Voorstel om van de foto van de roodborsttapuit een stukje van de bovenkant af te halen.


Niels toonde beelden uit Cuba: 2 landschapsfoto’s en 3 vogelbeelden. De strandfoto( foto 1) ademde de echte Bounty sfeer. Foto 5 van de Cuban Tody knalde er uit vanwege de kleuren: een groene kop met een rode snavel.


Otte sloot de rij met opnamen van een vliegende bruine kiekendief en 4 foto’s van futen.

Leuk was de foto waarbij het futenstel elkaar wier aanbiedt. Ook de fuut laag zwemmend door het water werd gewaardeerd vanwege eens een andere futenpose.

Een lange maar geslaagde avond met een hoop fraaie beelden.

2017-05-18T21:48:17+02:00