Fotoweekend 2008

Home/Excursie, Nieuws/Fotoweekend 2008
Het Aekingerzand is een uitgestrekt gebied met zandverstuivingen, dat deel uitmaakt van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het Aekingerzand ligt nabij Appelscha in het grensgebied van de provincies Drenthe en Friesland.
We hadden prachtig mooi weer en een gezellige camping. Leuke, uitdagende gebieden in de directe omgeving die op de fiets te doen waren. Totaal hadden we elf deelnemers, maar de eerste was al weer weg toen de anderen zich weer bij ons aan sloten. Dus het verloop was erg groot. Mensen hebben het druk tegenwoordig. De plasjes met uitsluipende libellen waren erg in trek. Het exuvium (over gebleven larvenhuid) konden we op die manier prima in beeld brengen. In de poel zaten ook kikkers Groene Kikkers die volop kwaakten. Een groep vond nog Dodaars met pullen en hebben daar prachtige beelden van gemaakt. We zijn benieuwd. Op de camping was een Bonte Vliegenvanger actief, waar we ook nog een paar plaatjes van konden maken. Het licht was wel wat hard helaas.
Gebieden met stuifzand komen betrekkelijk weinig voor in Nederland. Het Aekingerzand (ook wel de Kale Duinen genoemd) is één van die gebieden. Omdat door bebossing het stuifzandkarakter verloren dreigde te gaan heeft Staatsbosbeheer besloten tot het kappen van 200 ha bos. Mede daardoor konden we hier zaterdagavond de nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) aantreffen met minimaal twee territoria. Dit is een zeldzame nachts op insecten jagende vogel, die je niet vaak te zien krijg. Overdag rust hij op een tak van een boom en valt dan bijna niet op. Hij staat bekend onder verschillende volksnamen: Nachtratel (naar het geluid wat hij maakt), Vliegende Krodde (=pad) en Geitenmelker. De laatste nam is ontleend aan de mythe dat de vogel nachts de geiten zou melken. Daar is nooit enig wetenschappelijk bewijs voor gevonden natuurlijk, maar komt wel terug in de wetenschappelijke naam: caprimulgus = Geitmelker.
Een kudde schapen zorgt voor de begrazing van de heide in het gebied. Precies op de grens van de provincies Drenthe en Friesland lig de Grenspoel, een ven aan de rand van het stuifzandgebied. Aan de rand van het gebied bevindt zich een uitkijktoren, die in 1995 gebouwd is door leerlingen van het Bijzonder Jeugdwerk Aekinga uit Appelscha.
Waargenomen en genoteerde vogels zonder de illusie dat het compleet is:
 
1. Aalscholver
2. Blauwe Reiger
3. Boerenzwaluw
4. Bonte vliegenvanger
5. Boomleeuwerik
6. Boompieper
7. Buizerd
8. Dodaars
9. Fitis
10. Geelgors
11. Gekraagde roodstaart
12. Geoorde Fuut
13. Gierzwaluw
14. Grasmus
15. Graspieper
16. Groene specht
17. Groenling
18. Grote bonte specht
19. Grote Lijster
20. Grutto
21. Havik
22. Heggenmus
23. Holenduif
24. Houtduif
25. Huismus
26. Huiszwaluw
27. Kauw
28. Kievit
29. Kneu
30. Koekoek
31. Kokmeeuw
32. Kolmees
33. Kraai
34. Kwartelkoning (roep langs roggeveld
35. Matkopmees
36. Meerkoet
37. Merel
38. Nachtzwaluw (min. 2 ter.)
39. Oeverzwaluw
40. Pimpelmees
41. Ransuil (m. 3 roepende jongen)
42. Spotvogel
43. Spreeuw
44. Staartmees
45. Steenuil
46. Tapuit
47. Tjiftjaf
48. Torenvalk
49. Tortelduif (zomertortel)
50. Vink
51. Vlaamse Gaai
52. Wespendief
53. Witte Kwikstaart
54. Zanglijster
55. Zwartkop
 
Ree en konijn als zoogdier; Eekhoorn op de camping actief.
Met dank aan Gadze voor het intikken van de vogelnamen.
Otte Zijlstra
2022-04-11T19:55:33+02:00