Objectief natuurfoto 2014

Home/Objectief natuurfoto 2014
Objectief natuurfoto 2014 2022-04-11T19:57:53+02:00

Over-all winnaar Objectief natuurfoto van het jaar 2014; Edwin Rem

Over-all winnaar Objectief natuurfoto van het jaar 2014; Edwin Rem

1e plaats vakjury, categorie beweging; Ed Stam

1e plaats vakjury, categorie beweging; Ed Stam

2e plaats vakjury, categorie beweging; Edwin Rem

2e plaats vakjury, categorie beweging; Edwin Rem

3e plaats vakjury, categorie beweging; Eric de Vroome

3e plaats vakjury, categorie beweging; Eric de Vroome

 

1e plaats vakjury, categorie landschap; Eric de Vroome

1e plaats vakjury, categorie landschap; Eric de Vroome

2e plaats vakjury, categorie landschap; Olaf Oudendijk

2e plaats vakjury, categorie landschap; Olaf Oudendijk

3e plaats vakjury, categorie landschap; Jacco Rens

3e plaats vakjury, categorie landschap; Jacco Rens

1e plaats vakjury, categorie gewervelden; Edwin Rem

1e plaats vakjury, categorie gewervelden; Edwin Rem

2e plaats vakjury, categorie gewervelden; Thijs Broekkamp

2e plaats vakjury, categorie gewervelden; Thijs Broekkamp

3e plaats vakjury, categorie gewervelden; Edwin Rem

3e plaats vakjury, categorie gewervelden; Edwin Rem

 

1e plaats vakjury, categorie ongewervelden; Edwin Rem

1e plaats vakjury, categorie ongewervelden; Edwin Rem

2e plaats vakjury, categorie ongewervelden; Fons Lunter

2e plaats vakjury, categorie ongewervelden; Fons Lunter

3e plaats vakjury, categorie ongewervelden; Marc van Bakel

3e plaats vakjury, categorie ongewervelden; Marc van Bakel

 

1e plaats vakjury, categorie planten en fungi; Edwin Rem

1e plaats vakjury, categorie planten en fungi; Edwin Rem

2e plaats vakjury, categorie planten en fungi; Cor van der Velden

2e plaats vakjury, categorie planten en fungi; Cor van der Velden

3e plaats vakjury, categorie planten en fungi; Olaf Oudendijk

3e plaats vakjury, categorie planten en fungi; Olaf Oudendijk

 

1e plaats publiekjury, categorie gewervelden; Olaf Oudendijk

1e plaats publiekjury, categorie gewervelden; Olaf Oudendijk

2e plaats publiekjury, categorie gewervelden; Edwin Rem

2e plaats publiekjury, categorie gewervelden; Edwin Rem

3e plaats publiekjury, categorie gewervelden; Johan Reus

3e plaats publiekjury, categorie gewervelden; Johan Reus

 

1e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Muriel Polet

1e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Muriel Polet

2e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Edwin Rem

2e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Edwin Rem

1e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Edwin Rem

3e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Edwin Rem

2e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Marc van Bakel

3e plaats publiekjury, categorie ongewervelden; Marc van Bakel

1e plaats publiekjury, categorie beweging; Ed Stam

1e plaats publiekjury, categorie beweging; Ed Stam

2e plaats publiekjury, categorie beweging; Edwin Rem

2e plaats publiekjury, categorie beweging; Edwin Rem

3e plaats publiekjury, categorie beweging; Olaf Oudendijk

3e plaats publiekjury, categorie beweging; Olaf Oudendijk

 

1e plaats publiekjury, categorie landschap; Jacco Rens

1e plaats publiekjury, categorie landschap; Jacco Rens

2e plaats publiekjury, categorie landschap; Eric de Vroome

2e plaats publiekjury, categorie landschap; Eric de Vroome

3e plaats publiekjury, categorie landschap; Edwin Rem

3e plaats publiekjury, categorie landschap; Edwin Rem

 

1e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Edwin Rem

1e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Edwin Rem

1e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Olaf Oudendijk

1e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Olaf Oudendijk

2e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Eric de Vroome

2e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Eric de Vroome

2e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Muriel Polet

2e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Muriel Polet

3e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Ed Stam

3e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Ed Stam

3e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Fred van den Bosch

3e plaats publiekjury, categorie planten en fungi; Fred van den Bosch