Verslag 14 September 2010

Home/Nieuws/Verslag 14 September 2010

Wiebe opent de clubavond, de eerste na de vakantieperiode, dus traditioneel ook het tonen van de foto’s van de weekendexcursie en met 24 aanwezige leden goed bezocht.

Allereerst een aantal mededelingen.

1. In een e-mail heeft Wiebe al aangegeven dat een nieuw projectiescherm is besteld. Verwachting is dat het scherm bij het volgende overleg kan worden gebruikt. Met de leverancier is afgesproken dat er een tegenprestatie vanuit de club wordt geleverd. Namelijk het aanleveren van een aantal foto’s. Het betreft hier de foto’s die in de top 3 van de verkiezing van het jaar zijn geëindigd. Naar aanleiding van de e-mail heeft niemand aangegeven dat zijn/haar foto niet gebruikt mag worden. Maar ook heeft nog niemand de foto’s in de gevraagde resolutie aangeleverd.

Afspraak: Foto’s worden uiterlijk deze maand (september) aangeleverd. Als je toch bezwaar hebt tegen het aanleveren van de foto dit ook graag melden.

2. In augustus is er een bijeenkomst van de NVN geweest. Hierin is een koerswijziging aangekondigd. Belangrijkste wijziging is dat de afdracht vanuit de club komt te vervallen. Het is alleen nog mogelijk om individueel donateur te worden. De prijs van het donateurschap is op dit moment nog niet bekend. Belangrijkste reden voor de koerswijziging is dat de NVN een onafhankelijke koers wil volgen, en de doelgroep wil verbreden.

Otte heeft aangegeven dat hij afwezig is, maar heeft wel een leuke mededeling. Een van zijn foto’s is opgenomen in de Grasduinen kalender. Ook een foto van Olaf is hierin opgenomen. Johan heeft een foto ingeleverd voor een . wedstrijd van vogelbescherming samen met national geographic. Zijn foto’s komt in Naturalis in Leiden te hangen.

Jubileumavond

Het Jubileum boek is klaar, en wordt de 18de op de jubileumavond uitgereikt. Er is een proefexemplaar beschikbaar. Een aantal foto’s en plaatsen in het boek zijn nog gewijzigd. Bij de eerste oplevering zat een aantal foutieve exemplaren, deze zijn door Olaf teruggestuurd. Olaf krijgt veel complimenten over het boek.

Alle foto’s voor de expositie zijn gereed. Nadat Muriel de foto’s heeft ontvangen en gecontroleerd blijkt dat nog vijf foto’s niet correct zijn afgedrukt. Muriel probeert dit te herstellen, maar of dat voor de jubileumavond lukt is maar zeer de vraag.

De foto’s worden vanaf 19 september voor langere tijd tentoongesteld in Overveen in de Zandwaaier.

De kaarten voor aankomende zaterdag worden uitgedeeld. Aan een ieder wordt nog verzocht de avond te promoten om nog een aantal extra kaarten te verkopen. Er zijn nu minder kaarten verkocht dan in de begroting opgenomen.

Er is veel aan PR activiteiten gedaan. Via persberichten, mailings naar de NVN, IVN, lokale nieuwsbladen. De site van cameraland besteedt ook extra aandacht aan de avond.

Wiebe heeft nog een interview gehad met Noordhollands dagblad, maar deze is nog niet gepubliceerd. (notulist interview is op 15 september geplaatst). Nancy geeft nog de tip om de tip lijn van radio Noord-Holland in te spreken. Dit is van 9.00-10.00 uur op de zaterdagochtend.

De series die worden vertoond zijn gereed, en samengesteld door Edwin en Theo.

Viroinval

Van de foto’s die tijdens de weekendexcursie zijn gemaakt zijn 12 series samengesteld met ieder 8 foto’s. Iedereen krijgt een beoordelingsformulier met het verzoek een nummer een, twee en drie per serie aan te wijzen. En aan te geven wat hij/ zij de beste foto vind.

Nadat de punten door de ervaren rotten Wiebe en Rob zijn geteld is de uitslag als volgt.

De series

Eerste : serie 10 van Olaf


Tweede : serie 12 van Wiebe


Derde : serie 8 van Johan


Beste opname

Eerste : Wiebe met een stoere boos kijkende kever


Tweede : Edwin met een insect die tussen een aantal blaadjes doorkijkt


Derde : Edwin, Olaf en Johan


Na de uitslag is er nog tijd voor vrij werk, er zijn drie series ingeleverd.

Andries

1. Pantser juffer, genomen met 60 mm lens.

2. Uitgebloeide paardenbloem, hierover wordt de opmerking gemaakt dat deze te veel verscherpt lijkt. Andries geeft aan dat hij gebruik heeft gemaakt van een onscherp masker en verscherpen.

3. Konijn op bevroren gras, genomen voor de voorjaarsexcursie in Castricum, F4, 1/200 sec en 200mm. De foto is iets gekropt.

4. Sleedoornbloesem met rijp in Castricum, F9, 1/160 sec, 200 mm. Op een van de bloemetjes is een klein lichtje, deze wordt als aandachttrekkend gezien.

5. Grutto op een lantaarnpaal, F4, 1/500sec. De lucht is erg grijs. De tip is om de witbalans aan te passen. Tijdens het maken is een tip om een spotmeting op de vogel te doen.

Lidi

1. Dauw in gras met tegenlicht. Lidi vraagt naar verbeterpunten. De foto is erg druk, de boomstronken in de foto trekken veel aandacht. De helft van de foto kan best worden verwijderd. Om een foto met dauw spannend te maken is lastig. Tips hiervoor lager standpunt innemen, meer op een detail inzoomen, of de voorgrond dichterbij halen en de achtergrond weg laten lopen.

2. Boomkruiper. Het “gat” linksonder onder de boom trekt veel aandacht. Verder is de vogel zelf mooi verlicht.

3. Paddenstoel. Genomen liggend op de grond, de achtergrond is alleen iets wollig, door bijvoorbeeld een 400 mm lens te gebruiken kan deze egaler worden.

4. Silhouet van Winterkoninkje in uitgestrekte “hand”. Mooie foto alleen het bovenste stuk levert weinig bijdrage en kan makkelijk worden verwijderd.

5. Water / dauwdruppel op rietstengel genomen met 100/400 mm lens in de Hoep. Om dit spannend te maken, mogelijk nog meer inzoomen, of gebruik maken van spiegeling in de druppels.

Mark

1. Gewimperde zwemkrab, genomen in Grevelingen (zoutwater). De zakpijp op de achtergrond trekt de aandacht. De foto is op 20 cm afstand van de krab genomen met een flits op een arm.

2. Groene donderpad, de witte plek die de aandacht trekt is de tekening van de vis.

3. Veelkleurige grondel. De vis ligt mooi vrij, mooi belicht.

4. Zeepaard vrouwtje; genomen in de Oosterschelde. Deze soort is een echte toeristentrekker.

5. Zwanger zeepaardmannetje. De witte stippen op het beestje maakt onderdeel uit van de tekening. Advies wordt gegeven om aan de linkerkant een stukje van de foto weg te snijden.

6. Zwarte grondel op een Japanse oester. De rood/groene kleuren zijn typisch voor Zeeland.

Iedereen is gefascineerd door de onderwaterfoto’s. Mark wordt gevraagd hoe hij in het water stil kan blijven liggen om een foto te maken. Hij maakt voornamelijk gebruik van een pen in de grond om op dezelfde plek te blijven.

Nadat alle foto’s besproken zijn dankt Wiebe iedereen voor de inbreng. En is er weer een gezellige en leerzame avond ten einde.

Mirjam Molen

 

2017-05-18T21:48:23+02:00